Rynna przedłużająca z tworzywa – Karrena stary typ